Quản lý thu chi
Income 3.0

Income đáp ứng được 8 bộ sổ bán trú

INCOME

  • 1.Giúp tính sổ thu thanh toán nhỏ tự động → hỗ trợ in phiếu báo thu tiền học phí hàng tháng gửi phụ huynh học sinh.
  • 2.Hỗ trợ in biên lai thu tiền: gồm 2 liên.
  • 3.Theo dõi thanh toán phiếu thu → giúp xác định học sinh đã đóng tiền và chưa đóng tiền học hằng tháng.
  • 4.In sổ thu thanh toán lớn cho từng lớp.
  • 5.In sổ thu thanh toán lớn cho toàn trường.
  • 6.Quản lý danh sách đã đóng tiền, chưa đóng tiền linh động theo từng khoản thu.