Tin nhắn
SMS

Gửi tin nhắn cho phụ huynh và giáo viên

SMS

  • 1.Nhanh chóng gửi thông tin thông báo từ trường đến tất cả các phụ huynh học sinh.
  • 2.Gửi tin nhắn thông tin cân đo hằng tháng của bé.
  • 3.Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật bé.
  • 4.Gửi tin nhắn nhắc nhở phụ huynh đóng tiền nợ học phí.
  • 5.Gửi tin nhắn thông báo cho tất cả giáo viên toàn trường.