Thanh toán học phí Online
Thanh toán học phí Online


NHÀ TRƯỜNG

 • 1. Thực hiện Công văn số 3312/UBND-VX ngày 28-8-2020 về ban hành “ Kế hoạch thanh toán không sử dụng tiền mặt trong trường học” của UBND Tp.Hồ Chí Minh.
 • 2. Bổ sung thêm kênh thanh toán học phí trực tuyến cho Phụ huynh.
 • 3. Giảm tỷ lệ thu phí kênh tiền mặt, giảm chi phí quản lý Nhà trường.
 • 4. Tích hợp dễ dàng, triển khai nhanh chóng, quản lý số liệu chính xác.


PHỤ HUYNH

 • 1. Bổ sung kênh thanh toán học phí nhanh chóng, an toàn, tiện lợi
 • 2. Giảm nguy cơ lây nhiễm dịch CoVid, tránh tập trung đông người.
 • 3. Thanh toán bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, tiết kiệm thời gian đáng kể.
 • 4. Liên kết hầu hết tất cả Ngân hàng.


HÌNH THỨC THANH TOÁN

 • 1. Thẻ ATM
 • 2. Thẻ Visa/Master/JCB
 • 3. Chuyển khoản
Tự động cập nhật kết quả thanh toán trên phần mềm quản lý của nhà trường ngay lập tức !