Báo cáo Phòng Giáo Dục
ReportCenter

Tổng hợp số liệu nhanh chóng, linh hoạt

REPORT CENTER

  • 1.Giúp phòng giáo dục thống kê số liệu các mẫu báo cáo phục vụ trong trong tác chuyên môn như là: Số liệu hằng tháng, khẩu phần dinh dưỡng, tình hình khám sức khỏe...
  • 2.Cập nhật thêm mẫu báo cáo theo yêu cầu của từng Phòng giáo dục, Sở giáo dục.
  • 3.Đăng thông báo trực tiếp trên hệ thống phần mềm.
  • 4.Phòng giáo dục có thể từ chối hoặc phê duyệt số liệu từ đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên.
  • 5.Yêu cầu các đơn vị thực hiện thông báo, nhập số liệu bằng cách gửi tin nhắn.