SC Family
App SC Family

sc family

  • 1.Bảng tin lớp học, trường học: cung cấp các thông tin về hoạt động, các thông báo, yêu cầu…của giáo viên và nhà trường.
  • 2.Hình ảnh: Cập nhật các hình ảnh hoạt động của trẻ tại trường
  • 3.Thời khóa biểu: cung cấp lịch học và nội dung hoạt động của trẻ tại trường.
  • 4.Dinh dưỡng hàng ngày: cung cấp thông tin về thực đơn, món ăn, tỷ lệ dưỡng chất và thành phần dinh dưỡng trẻ ăn trong ngày. Đặc biệt, có tính năng đề xuất món ăn và công thức để PHHS có thể bổ sung thêm thành phần dinh dưỡng cho trẻ ngoài thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm mà trẻ đã ăn ở trường
  • 5.Biểu đồ sức khỏe: Vẽ biểu đồ sức khỏe trẻ để PHHS dễ dàng theo dõi và có kế hoạch can thiệp khi không đạt chuẩn.
  • 6.Học phí: nắm được lịch thanh toán, các khoản học phí, xem lịch sử các khoản học phí đã đóng. Đồng thời có thể đăng ký/hủy bỏ các khóa học tự chọn ngay trên ứng dụng.
  • 7.Xin phép nghỉ học: PHHS có thể xin phép nghỉ học trên ứng dụng mà không cần phải làm động tác gì khác.
  • 8.Dặn thuốc: Giúp PHHS có thể dễ dàng cung cấp thông tin cụ thể của đơn thuốc: tên thuốc, liều dùng, ngày cho trẻ uống và ghi chú khác.
  • 9.Lời nhắc đầu ngày: Giúp PHHS có thể tạo các lời nhắn gửi đến giáo viên trong những trường hợp cần lưu ý đặc biệt đến trẻ.
  • 10.Sổ bé ngoan: Giúp PHHS cập nhật các đánh giá của giáo viên về trẻ bằng cách đánh hoa hồng cho các tuần trẻ thực hiện tốt