• Bản tin
 • Hình ảnh
 • Thời khóa Biểu
 • Dinh dưỡng hàng ngày
 • Biểu đồ sức khỏe
 • Học phí
 • Xin phép nghỉ học
 • Dặn thuốc
 • Lời nhắc đầu ngày
 • Sổ bé ngoan

 •  
 • Quản lý trên thiết bị
 • Không cần cài đặt
 • Dữ liệu tập trung
 • Quản lý từ xa

Đăng ký ngay

 • 5 phân hệ chính
 • Khẩu phần dinh dưỡng
 • Quản lý thu chi
 • Theo dõi sức khỏe trẻ
 • Báo cáo Phòng giáo dục
 • Tin nhắn

Đăng ký ngay


 • Hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ quản lý trong trường mầm non. Các loại hồ sơ, sổ sách bán trú được cập nhật ngay khi có sự chỉ đạo từ cấp quản lý nơi Bạn đang công tác.
 • Không cần cài đặt phần mềm, dữ liệu tập trung và được sao lưu hằng ngày. Hạn chế tối đa việc mất dữ liệu.
 • Công việc được phân công theo từng vai trò, tránh thực hiện công việc trùng lắp giữa các bộ phận. Giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức.
 • Hiệu trưởng, chủ cơ sở có thể quản lý và điều hành công việc mọi lúc, mọi nơi.
 • Nắm bắt các thông tin kịp thời về thông báo, mời họp, lịch học, lớp bồi dưỡng v.v.. từ cấp quản lý qua hệ thống tin nhắn.

Đăng ký ngay

Chúng tôi đã triển khai sản phẩm ở rất nhiều quận huyện và hiện tại đang được sử dụng rất tốt